< Previous plate


Next plate >


Family  Ovulidae

1. Phenacovolva subreflexa

2. Prionovolva brevis

3. Prionovolva cavanaghi

4. Prionovolva manifesta

5. Prionovolva pulchella

6. Prosimnia semperi

7. Volva volva

Species not illustrated