< Previous plate


Next plate >


Family Muricidae

Subfamily  Trophoninae

1. Apixystus stimuleus

2. Benthoxystus columnarius

3. Enatimene simplex

4. Enixotrophon carduelis

5. Enixotrophon obtusiliratum

6. Gemixystus laminatus

7. Litozamia brazieri

8. Litozamia petterdi

9. Litozamia rudolphi

10. Xenotrophon euschema

 

Other NSW species