< Previous plate


Next plate >


Family  Tonnidae

1 Eudolium bairdii

2 Eudolium pyriforme

3 Tonna cerevisina

4 Tonna chinensis

5 Tonna tetracotula

 

Other NSW species